ОДФ ПАКЕТ
лв*3,90 /месец
предплатени
СТАРТОВ ПАКЕТ
лв*9,90 /месец
предплатени
БАЗОВ ПАКЕТ
лв29,90 /месец
предплатени
СТАНДАРТЕН ПАКЕТ
лв59.90 /месец
предплатени

Цените са без ДДС.

Ценовите пакети са стандартизирани, според нуждите на потребителите. Всеки един пакет има възможност за допълнителни опции, които се определят след индивидуално запитване. Автоматичното внедряване на продукти или услуги в онлайн магазина и мобилната апликация може да се добавят във всички абонаменти.

О. Д. Ф.

ОДФ пакет

СТАРТОВ

стартов пакет

БАЗОВ

Базов пакет

СТАНДАРТЕН

Стандартен план

Софтуера притежава модули, които се включват допълнително по желание на потребителя. Всяка разработка е с индивидуална цена и се преизчислява според абонаментния план. Заплащането е еднократно и не променя месечния абонамент.