Site icon AVAMB-LOGICIEL

За нас

кои сме ние

Кои сме ние?

На въпроса кои сме ние смело отговаряме – Ние имаме екип от програмисти, които създадоха този ERP софтуер специално за Българския малък и среден бизнес. За нас е удоволствие да се сблъскваме с нови стратегии в организирането на бизнеса в България и да споделяме новостите с нашите потребители.

Нашата цел е да вървим заедно с Вас към успешен бизнес. Ние предлагаме дигитализация, а Вие различни стратегии за планиране. Много ERP софтуерни компании се стремят да удовлетворят нуждите на големи предприятия, защото финансирането от тях е значително по-високо. Ние  използваме друга стратегия. Започваме с малки фирми и се изкачваме заедно по стръмното стълбище на успеха. Именно затова създадохме облачна система, която дава възможност да се работи, както съвместно с други фирми, така и самостоятелно.

Всеки наш клиент има идентичност, различен вид бизнес, свой начин на работа и използва различна стратегия за организация. Поради изброените различия ние анализираме структурата и идентичността на бизнеса Ви и предоставяме различни организационни предложения според възможностите на софтуера AVAMB-LOGICIEL.

Не се колебайте да се свържете с нас от тук за да научите лично кои сме ние и с какво бихме били полезни. Нашия екип от програмисти очаква нови предизвикателства за индивидуална разработка на ЕРП система по Ваше задание.

ISO 9001 : 2015

Фирмата разпространител на софтуера AVAMB-LOGICIEL на Българския пазар е сертифицирана по ISO 9001 :2015. Периодичните одити и контрол гарантират, че процесите работят според изискванията на стандарта. Приоритет на проверяващите е да установят, че системата се поддържа, усъвършенства и подобрява. Потребители, които са се възползвали от програмния продукт лесно могат да кандидатстват за сертифициране на дружеството им. Планирането на бизнеса чрез платформата е лесна и предпочитана от сертифициращите органи.

Имаме ли нужда от стандарт ISO 9001?

Ако сте фирма с повече от 1 служител не е за пренебрегване този сертификат, а за по-големи фирми с повече работници това е препоръчително. Това ще даде увереност на клиентите Ви и съответно ще увеличите броя на контрагентите си. С това ще удовлетворите изискванията на потребителите Ви, както на външния така и на вътрешния пазар. И не на последно място ще подобрите организацията и планирането на човешките ресурси (персонал).

Декларация за авторско право

Декларатора декларира, че идеята за създаване на компютърната програма  AVAMB-LOGICIEL за управление на продажби и организатор на производствената дейност е уникална с опции, които не съществуват в други софтуери. Декларира също, че правата на модела не са отстъпвани на други лица. Известна му е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни, при което нотариално заверява горепосоченото.

Exit mobile version