ерп бизнес софтуер

Съвсем не е важно кои сме ние! Важното е за какво сме тук!

Нашата цел е да вървим заедно с Вас към успешен бизнес. Ние предлагаме дигитализация, а Вие различни стратегии за планиране. Много софтуерни компании се стремят да удовлетворят нуждите на големи предприятия, защото финансирането от тях е значително по-високо. Ние  използваме друга стратегия. Започваме с малки фирми и се изкачваме заедно по стръмното стълбище на успеха. Именно затова създадохме облачна система, която дава възможност да се работи, както съвместно с други фирми, така и самостоятелно.

Всеки наш клиент има идентичност, различен вид бизнес, свой начин на работа и използва различна стратегия за организация. Поради изброените различия ние анализираме структурата и идентичността на бизнеса Ви и предоставяме различни организационни предложения според възможностите на софтуера AVAMB-LOGICIEL.