Трудно е да се определи кой бизнес какъв е, малък, среден или голям. Ако трябва да се спрем само на един от тях, то везните накланят към малкия бизнес. Представя ме го така, защото покриваме на 95% нуждите на малкия бизнес. Липсващите 5% са за специфична документация и непозната стратегия за Българския пазар. Винаги има нещо различно при начина на организиране на различните по естество фирми.

95%

Малък бизнес

75%

Среден бизнес

65%

Голям бизнес

Център за настройки