85%

Малък бизнес

75%

Среден бизнес

65%

Голям бизнес