ОДФ ПАКЕТ
лв3,90 /месец
предплатени
* НЕ * - Фирмени статистики за саморегулиране на бизнеса
* ДА * - Етапна визуализация и планиране на бизнеса
* ДА * - Работа с един акаунта от неограничен брой устройства
* ДА * - Генериране на професионални оферти
* ДА * - Генериране на правни документи, договори с клиенти
* ДА * - Генериране на счетоводни документи: проформи, фактури продажби,
* НЕ * - Генериране на фирмени документи: доставки и поръчки
* НЕ * - Генериране на работни (пътни) листи
* НЕ * - Генериране на складови документи: складова разписка, експедиционна бележка
* НЕ * - Разпределение на задачи в колектив и автоматично индивидуално уведомление
* НЕ * - Мобилна апликация: генериране на заплати и актуално местонахождение на служители
* НЕ * - Интегриран онлайн магазин и следена на продажбите в него
СТАРТОВ ПАКЕТ
лв9,90 /месец
предплатени
* ДА * - Фирмени статистики за саморегулиране на бизнеса
* ДА * - Етапна визуализация и планиране на бизнеса
* ДА * - Работа с един акаунт от неограничен брой устройства
* ДА * - Генериране на професионални оферти
* ДА * - Генериране на правни документи, договори с клиенти, договори с подизпълнители
* ДА * - Генериране на счетоводни документи: фактури продажби, кредитни известия, фактури покупки, проформи, авансови фактури
* ДА * - Генериране на фирмени документи: доставки и поръчки
* НЕ * - Генериране на работни (пътни) листи
* ДА * - Генериране на складови документи: складова разписка, експедиционна бележка
* НЕ * - Разпределение на задачи в колектив и автоматично индивидуално уведомление
* НЕ * - Мобилна апликация: генериране на заплати и актуално местонахождение на служители
* НЕ * - Интегриран онлайн магазин и следена на продажбите в него
БАЗОВ ПАКЕТ
лв29,90 /месец
предплатени
* ДА * - Фирмени статистики за саморегулиране на бизнеса
* ДА * - Етапна визуализация и планиране на бизнеса
* ДА * - Работа с пет акаунта от неограничен брой устройства
* ДА * - Генериране на професионални оферти
* ДА * - Генериране на правни документи, договори с клиенти, договори с подизпълнители
* ДА * - Генериране на счетоводни документи: фактури продажби, кредитни известия, фактури покупки, проформи, авансови фактури
* ДА * - Генериране на фирмени документи: доставки и поръчки
* ДА * - Генериране на работни (пътни) листи
* ДА * - Генериране на складови документи: складова разписка, експедиционна бележка
* ДА * - Разпределение на задачи в колектив и автоматично индивидуално уведомление
* ДА * - Мобилна апликация: генериране на заплати и актуално местонахождение на служители
* НЕ * - Интегриран онлайн магазин и следена на продажбите в него
СТАНДАРТЕН ПАКЕТ
лв59.90 /месец
предплатени
* ДА * - Фирмени статистики за саморегулиране на бизнеса
* ДА * - Етапна визуализация и планиране на бизнеса
* ДА * - Работа с деветнадесет акаунта от неограничен брой устройства
* ДА * - Генериране на професионални оферти
* ДА * - Генериране на правни документи, договори с клиенти, договори с подизпълнители
* ДА * - Генериране на счетоводни документи: фактури продажби, кредитни известия, фактури покупки, проформи, авансови фактури
* ДА * - Генериране на фирмени документи: доставки и поръчки
* ДА * - Генериране на работни (пътни) листи
* ДА * - Генериране на складови документи: складова разписка, експедиционна бележка
* ДА * - Разпределение на задачи в колектив и автоматично индивидуално уведомление
* ДА * - Мобилна апликация: генериране на заплати и актуално местонахождение на служители
* ДА * - Интегриран онлайн магазин и следена на продажбите в него

Цените са без ДДС.

Ценовите пакети са стандартизирани, според нуждите на потребителите. Всеки един пакет има възможност за допълнителни опции, които се определят след индивидуално запитване. Автоматичното внедряване на продукти или услуги в онлайн магазина и мобилната апликация може да се добавят във всички абонаменти.