Site icon AVAMB-LOGICIEL

Софтуер ЕРП (ERP)

ЕРП ( ERP – Enterprise Resource Planning ) Oблачна система

Български софтуер от висок клас. България се гордее със своите програмисти в цял свят. Ние подбрахме най-добрите за да създадем ERP платформа за българския бизнесмен. Софтуера работи безупречно за малки и средни фирми,  които могат да започнат дигитализация на бизнеса си веднага без да се налага индивидуална промяна. Използвайки вече готова основа големите фирми могат да се възползват от индивидуално проектиране на програмата според нуждите си. Практиката ни доказва, че подобно преструктуриране се прави бързо благодарение на изградената организационна ситема и професионалистите, работещи по програмирането.

Възможност за надграждане. Благодарение на Вас, настоящи и бъдещи потребители, ние надграждаме ERP софтуера с най-исканите от Вас опции и нужни фирмени документи. Облачните системи са най-избираните за последните години, защото скоростта с която се развиват технологиите остават на заден план локалните инсталационни системи. Именно за това ние следим новите технологии и подобряваме платформата според софтуерния пазар. Също така сме дали индивидуална възможност на всички да създават документи, които липсват в системата. Така наречените регистри допълват нужната документация според бизнеса Ви.

Генериране на фирмени документи. Достатъчно е да направите Вашия първичен документ ‘’ Оферта’’ и всички останали документи ще се генерират автоматично от ERP софтуера. Само с един клик ще правите :  договори с клиенти, проформи, авансови фактури, фактури за продажби, кредитни известия, доставки транспортен документ, поръчки към различни доставчици, договори с подизпълнители, приемо-предавателен протокол, фактури за покупки, складова разписка, експедиционна бележка, работни и пътни листи. Имайки в предвид ценното време създадохме тази стратегия за улеснение на потребителите и ефективността на човешките ресурси.

Внедрен онлайн магазин. Вече създадените продукти в ЕРП софтуера могат с един клик да се продават онлайн. Няма да има нужда от допълнителна инвестиция за подобен магазин, защото програмата е пряко свързана с обща онлайн платформа. Там можете да предлагате продукти, които са съвкупност от други, така също и продукти, които са ценообразувани според различни размери. Възможност за допълнителни снимки, сертификати и подробно описание на всеки продукт. Водене на статистики на продажбите и регулиране на доставките. Вашите крайни клиенти ще могат да правят поръчки директно през онлайн магазин.

Информираност

С нашата ERP програма Вие като управител на Вашата фирма ще следите всеки един етап от обслужването на Вашите потенциални клиенти.

Търговия

Ако сте вече утвърдена и позната фирма на пазара сега е момента да зарадвате Вашите търговци и да им предоставите един пълен набор от цени за Вашите продукти.

Бърза реакция

ЕРП Програмата ще Ви даде възможност светкавично да отговорите на всяко запитване за оферти в приличен и подробен вид с пълен набор от необходимите документи.

Лесна употреба

Всички опции са разделени на отрасли: Потребители, номенклатури, контрагенти, продукти, инструменти, web сайт, които сами по себе си имат по няколко подстраници. Това ще улесни Вашето интегриране в програмата-организатор.

Exit mobile version