Ако не намерите отговор на Вашия въпрос, можете да го зададете чрез нашата форма за контакт

Какво е Logiciel AVAMB?

Logiciel AVAMB е програма организатор за малък, среден и голям бизнес с лесно управление, която можете да настроите спрямо Вашият бизнес и нужди.

За кого е предназначена програмата?

Системата може да бъде използвана за различни видове бизнес. Задайте въпроса си спрямо спецификата на Вашия бизнес и ще Ви отговорим дали нашият софтуер е подходящ за Вас.

Какъв максимален брой продукти могат да се добавят в системата?

Броят на продуктите зависи от избрания пакет. Базовият пакет е с 50 броя. Стандартният е със 150 броя. Има възможност и за договаряне със суперадминистратора – AVAMB за повишаване броя на продуктите във Вашата база данни.

Какво представляват номенклатурите?

В менюто „Номенклатури“ в няколко категории са отделени стандартни и често използвани данни, които улесняват работата с програмата, като например често използвани текстове.

Какво представляват библиотеките?

Библиотеката на всеки отделен контрагент представлява съвкупност от всички негови продукти. Всяка библиотека има свой уникален префикс, който се съдържа в кода на всеки продукт, принадлежащ към съответната библиотека.

За кого е достъпна програмата?

Програмата е достъпна от всяка точка на света и работи колективно с всички служители, които могат да са неограничен брой.

Какво е "Етапна визуализация" ?

Етапната визуализация представлява съвкупност от всички стъпки от стартирането на един проект до неговото пълно приключване.

Софтуер за управление на бизнес

ЕРП

система за управление на бизнеса

онлайн

колектив

ЕРП система

Управление на фирма
Бизнес софтуер
бизнес процеси
служебни ангажименти
облачна система
организация на служители
професионални оферти
пътни листи