Ако не намерите отговор на Вашия въпрос, можете да го зададете чрез нашата форма за контакт

Какво е Logiciel AVAMB?

Logiciel AVAMB е програма организатор за малък, среден и голям бизнес с лесно управление, която можете да настроите спрямо Вашият бизнес и нужди.

За кого е предназначена програмата?

Системата може да бъде използвана за различни видове бизнес. Задайте въпроса си спрямо спецификата на Вашия бизнес и ще Ви отговорим дали нашият софтуер е подходящ за Вас.

Какъв максимален брой продукти могат да се добавят в системата?

Броят на продуктите зависи от избрания пакет. Базовият пакет е с 50 броя. Стандартният е със 150 броя. Има възможност и за договаряне със суперадминистратора – AVAMB за повишаване броя на продуктите във Вашата база данни.

Какво представляват номенклатурите?

В менюто „Номенклатури“ в няколко категории са отделени стандартни и често използвани данни, които улесняват работата с програмата, като например често използвани текстове.

Какво представляват библиотеките?

Библиотеката на всеки отделен контрагент представлява съвкупност от всички негови продукти. Всяка библиотека има свой уникален префикс, който се съдържа в кода на всеки продукт, принадлежащ към съответната библиотека.

За кого е достъпна програмата?

Програмата е достъпна от всяка точка на света и работи колективно с всички служители, които могат да са неограничен брой.

Какво е "Етапна визуализация" ?

Етапната визуализация представлява съвкупност от всички стъпки от стартирането на един проект до неговото пълно приключване.