Ако не намерите отговор на Вашия въпрос, можете да го зададете чрез нашата форма за контакт

Какво е Logiciel AVAMB?

Logiciel AVAMB е програма организатор за малък, среден и голям бизнес с лесно управление, която можете да настроите спрямо вашият бизнес и нужди.

За кого е предназначена програмата?

Системата е предназначена основно за производители и търговци на дограма, но също така може да бъде използвана и за различни видове бизнес.

Какъв максимален брой продукти могат да се добавят в системата?

Системата позволява добавяне на неограничен брой продукти без това да забави процеса на работа.

Какво представляват номенклатурите?

В менюто „Номенклатури“, в няколко категории са отделени стандартни и често използвани данни, които улесняват и забързват работата с програмата.

Какво представляват библиотеките?

Библиотеката на всеки отделен контрагент представлява съвкупност от всички негови продукти. Всяка библиотека има свой уникален префикс, който се съдържа в кода на всеки продукт, принадлежащ към съответната библиотека.

За кого е достъпна програмата?

Програмата е достъпна от всяка точка на света и работа колективно с всички служители, които могат да са неограничен брой.

Какво е "Етапна визуализация" ?

Етапната визуализация представлява съвкупност от всички стъпки от стартирането на един проект до неговото пълно приключване.