Logiciel AVAMB

Събитие – Сертифициране във Франция

Програмата очаква сертифициране във Франция до края на 2018 г.