Сцени от мобилна версия

ЕРП система с мобилна версия. Достъп от Смартфони и таблети.

Модули на ЕРП системата достъпни в мобилна версия.

Многобройните желания на потребителите на софтуера ускориха реализирането на мобилна версия работеща от всички смартфони и таблети. В такова време живеем, че независимо, къде се намирате телефона е с Вас. Вече е възможно само с няколко клика да направите оферта или фактура от мобилното устройство. Каквито и промени или генериране на документи да правите през телефона си, то автоматично ще се запазват и във версия “Desktop + Laptop”. Имайки в предвид малкия екран на мобилното устройство са подбрани само най-важните модули с които бихте направили един пълен процес на проект или поръчка благодарение на мобилна версия.

Етапна визуализация на всички проекти от мобилна версия:

Възможност да филтрирате по дати и по приключени или актуални проекти или поръчки. Всеки един от проектите може да се разглежда в детайли и да се редактира при нужда. Възможност да се снима скица, чертеж или други документи и да се прикачат към предварително създадена директория или етап от развитието на конкретния проект.

Правене на професионална оферта от мобилна версия:

Достъп до всички оферти подредени по номера и наименувани по клиенти и адреси на различни обекти. Така също и с обща цена на офертата за по-добра ориентация. Възможност за редакция или създаване на нова оферта. Предварително създадените шаблони дават възможност да прибавяте текстове само с един клик без да се налага да пишете от телефона си. Избирате продукти или услуги от Вашата база данни или прибавяте нулев продукт, който можете опишете произволно и да прибавите произволна цена. Така с няколко клика офертата ще е готова и ще можете да изпратите направо от телефона си към конкретния клиент.

Генериране на договори с клиенти от мобилно устройство:

Независимо дали сте генерирали оферта от Desktop или от телефона си, Вие ще можете да потвърдите проекта с договор само с няколко клика. Предварително създадените текстови шаблони ще са Ви от полза и в този модул договори с клиенти.

Проформи и фактури от мобилно устройство:

Правенето на проформи и фактури през телефона е най-лесния модул в мобилната версия. Това е така, защото те произлизат от вече създадени оферти или проекти и трябва да се въведе само сума и начин на плащане. Така за няколко минутки се генерира проформа или фактура с желаните корекции.

Други модули от мобилно устройство:

За улеснение на тези, които са постоянно в движение са създадени и модули за внос и износ от склад било то физически или виртуален. Складовата наличност се следи от мобилното устройство благодарение на опция, която позволява няколко потребителя да работят едновременно. Към допълнителните модули са и фирмени задачи, които всеки служител получава индивидуално. В тази връзка се нарежда и модула за работни листи на служители.

CMR Международна товарителница

ЧМР(CMR) Международна товарителница онлайн

CMR Какво е ЧМР или Международна товарителница?

 *** Виж видео ***

Има много ERP програми, които предлагат попълване на международна товарителница онлайн. Доста от тях не пазят история на вече издадени документи с определена номерация и начална и крайна точка на превоза. Съответно проследяването става невъзможно. Ние улесняваме нашите клиенти и даваме възможност да се принтират и от фирми, които не са потребители на ERP софтуера AVAMB-LOGICIEL. Този транспортен документ често се пренебрегва поради факта, че има прекалено много информация за попълване, но всъщност тази информация не е задължителна, а само препоръчителна за по-голяма яснота на проверяващите органи. Много транспортни фирми предоставят лични бланки и попълват в деня на товарене на стоката, но с недоволство от тяхна страна. Практиката показва, че международната товарителница се попълва от изпращача, защото е запознат в детайли със стоката, която ще се транспортира. Също така и информация за размери и килограми на пратките. Трябва също да се има в предвид, че тази товарителница има и задължителни придружаващи документи, като:

  • Фактури
  • Платежни нареждания
  • Опаковъчни листи
  • Приемо-предавателни протоколи
  • и т.н.

Именно затова нашият софтуер предлага набор от всички тези документи и могат да се генерират само с един клик. Всеки наш потребител може да прави международните си товарителници изключително бързо. Има два варианта за попълване. Първия по-бърз начин е когато обвържете CMR – то с вече създадена оферта или проект. Тогава автоматично се попълват данните на изпращача и получателя. Въвежда се само данни на превозвача и продуктите, които ще се товарят. Втория вариант е когато се прави CMR-Международна товарителница самостоятелно, без предварително създадена оферта. Трябва предварително да се въведат данните на изпращач, превозвач и получател (ако ги нямате в базата си данни). След това остава само да ги изберете от падащите менюта и да ги прибавите към транспортния документ (CMR). Тези, които искат да попълнят тази бланка, а не са потребители на софтуера могат да го направят като искат достъп до демоверсия от тук.

оферта с цветен шрифт

Уводни и заключителни текстове с различен по цвят и големина шрифт

Офертата представлява маркетингова тактика, тя е насочена към клиентите – потенциални и настоящи. За да ни носи полза една оферта, то тя трябва да е уникална и забележима. Важно е да се обърне внимание на това каква особена полза можете да предложите на своите клиенти, която липсва при конкурентите. Бъдете различни! Ние Ви предлагаме нова опция, която ще помогне офертите Ви да изглеждат оригинално и съвременно! Ще можете да акцентирате на дадена фраза от текста и ще привлечете вниманието на клиента. Доволни клиенти с професионални и добре подготвени оферти. Ефективната оферта носи в себе си стойност за клиента. Само с две кликания ще имате готова професионално изготвена оферта и няма да губите време в размишления и попълване на текстове в различни платформи.

Бизнес ERP софтуер AVAMB-LOGICIEL

приемно - предавателен протокол ЕРП система

ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Приемно-прдавателния протокол е доказателство, че едно лице е предало или получило дадена стока или услуга. Много често поради възникване на спор за предаване на вещи, техният оглед и одобряване е необходимо да се намери начин за гарантиране на факта на предаване. Приемно-предавателният протокол е универсално правно средство, което се използва в подобни случаи и служи като доказателство за предаването. Трябва да се знае,  че подписването на подобен приемо-предавателен протокол не е задължително съгласно българското законодателство, но неговото наличие спомага за по-лекото разрешаване на евентуално възникнали спорове между страните.

Документ с който се документира фактическото приемо-предаване на стоки, материали или активи е Приемно-Предавателен Протокол.  Предаването на стоката много често се извършва в различен момент от момента на плащане и/или издаване на фактура. Няма точно определен реквизит, по който да бъде попълнен документа. Те не са  нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Вече можете да генерирате приемо – предавателен протокол направо от съответната оферта. Няма да има нужда да вписвате всички артикули на ново в отделен файл. Само с натискане на един бутон ще имате готова попълнена бланка. Важно условие за да се създаде документ за “П.П.Протокол“ е да има вече създадена Оферта. Избирайки “ П.П.Протокол“ се появява таблица, в която са отразени всички Ваши протоколи, направени до сега. От тук можете да направите бърза справка към коя оферта е протокола,  кой я е съставил , към кой клиент е направен. Има поле „Резерви“, което показва има ли допълнителни обяснителни забележки в протокола. Можете да редактирате протокола или да проверите какво съдържа като кликнете два пъти върху маркираният ред и ще видите подробности като: артикул, дати, съдържание на текста и др.

Видео упътвания за ЕРП системата

едновременно изпращане на фактури

Как да изпращам няколко фактури едновременно на различни контрагенти?

Новата опция ще удовлетвори желанието на нашите потребители. Влезте в акаунта си и изберете “Фактури продажби”. Новият бутон  « e-mail » ще отвори списък с всичките Ви направени фактури до момента. Изберете кои документи искате да изпратите. Имате възможност и да напишете съобщение към всички контрагенти.

ЕРП софтуер – издаване на фактури

Създаване на задачи към служители ERP

Създаване на задачи към служители.

Задачите към служители са били винаги ключова опция за добрата организация на фирмата. Вече можете да създавате конкретни задания към служители, а те ще получават автоматично и индивидуално съобщение по имейл. Също така при всяка корекция или смяна на статуса ще се получава съобщение кой е направил промяната.

Бизнес софтуер за създаване на задачи 

опция за цветово персонализиране на документи

Нова опция за цветово персонализиране на документи

Какво е нужно за да бъдем уникални? Да бъдем различни ? Вече всеки потребител на софтуера ще може да персонализира цветовете на различните документи по различен начин. Оферти, договори, проформи, фактури и доставки ще са с различна цветова гама, която Вие изберете. Чрез различният цвят на всеки документ от една страна Вие се ориентирате по цвят какъв е документа на пръв поглед без да е нужно да се зачитате в детайли. На всички ни се е случвало да търсим дълго накакъв договор, но той изглежда еднакво в купа с документи, които са на бюрото. Ако например сме избрали всичките ни договори да са в червената гама, а офертите да ни се разпечатват в синята гама така в купа с хартии можем бързо да намерим важният документ, който търсим от часове, отделяйки и преглеждайки само червените документи.

ERP за малкия и среден бизнес

Пловдив Панаир

Презентация на AVAMB LOGICIEL

Първата презентация на AVAMB в България ще бъде на Пролетния панаир 2019 в Пловдив.

Logiciel AVAMB

Събитие – Сертифициране във Франция

Програмата очаква сертифициране във Франция до края на 2018 г.

организатор Logiciel AVAMB

Създаване на програмата AVAMB Logiciel

Програмата е структорирана по френски проект, по идея на малка фирма за производство и монтаж на дограма.
Желанието за подобен организатор се поражда когато управителя не успява да намери програма която да задоволи нуждите му. Попадайки на различни софтуери с различни възможности не открил това от което се нуждаел бизнеса му. Пречките били или финансово недостижими за него или липсващи опции които да удовлетворяват дейността му. Лутайки се повече от три години по изложения, презентации, форуми и социални мрежи решава да сглоби собствена програма в която да интегрира опции от които има нужда подобна фирма като неговата.

Център за настройки