Сцени от мобилна версия

ЕРП система с мобилна версия. Достъп от Смартфони и таблети.

Модули на ЕРП системата достъпни в мобилна версия.

Многобройните желания на потребителите на софтуера ускориха реализирането на мобилна версия работеща от всички смартфони и таблети. В такова време живеем, че независимо, къде се намирате телефона е с Вас. Вече е възможно само с няколко клика да направите оферта или фактура от мобилното устройство. Каквито и промени или генериране на документи да правите през телефона си, то автоматично ще се запазват и във версия “Desktop + Laptop”. Имайки в предвид малкия екран на мобилното устройство са подбрани само най-важните модули с които бихте направили един пълен процес на проект или поръчка благодарение на мобилна версия.

Етапна визуализация на всички проекти от мобилна версия:

Възможност да филтрирате по дати и по приключени или актуални проекти или поръчки. Всеки един от проектите може да се разглежда в детайли и да се редактира при нужда. Възможност да се снима скица, чертеж или други документи и да се прикачат към предварително създадена директория или етап от развитието на конкретния проект.

Правене на професионална оферта от мобилна версия:

Достъп до всички оферти подредени по номера и наименувани по клиенти и адреси на различни обекти. Така също и с обща цена на офертата за по-добра ориентация. Възможност за редакция или създаване на нова оферта. Предварително създадените шаблони дават възможност да прибавяте текстове само с един клик без да се налага да пишете от телефона си. Избирате продукти или услуги от Вашата база данни или прибавяте нулев продукт, който можете опишете произволно и да прибавите произволна цена. Така с няколко клика офертата ще е готова и ще можете да изпратите направо от телефона си към конкретния клиент.

Генериране на договори с клиенти от мобилно устройство:

Независимо дали сте генерирали оферта от Desktop или от телефона си, Вие ще можете да потвърдите проекта с договор само с няколко клика. Предварително създадените текстови шаблони ще са Ви от полза и в този модул договори с клиенти.

Проформи и фактури от мобилно устройство:

Правенето на проформи и фактури през телефона е най-лесния модул в мобилната версия. Това е така, защото те произлизат от вече създадени оферти или проекти и трябва да се въведе само сума и начин на плащане. Така за няколко минутки се генерира проформа или фактура с желаните корекции.

Други модули от мобилно устройство:

За улеснение на тези, които са постоянно в движение са създадени и модули за внос и износ от склад било то физически или виртуален. Складовата наличност се следи от мобилното устройство благодарение на опция, която позволява няколко потребителя да работят едновременно. Към допълнителните модули са и фирмени задачи, които всеки служител получава индивидуално. В тази връзка се нарежда и модула за работни листи на служители.