едновременно изпращане на фактури

Как да изпращам няколко фактури едновременно на различни контрагенти?

Новата опция ще удовлетвори желанието на нашите потребители. Влезте в акаунта си и изберете “Фактури продажби”. Новият бутон  « e-mail » ще отвори списък с всичките Ви направени фактури до момента. Изберете кои документи искате да изпратите. Имате възможност и да напишете съобщение към всички контрагенти.

ЕРП софтуер – издаване на фактури

Център за настройки