приемно - предавателен протокол ЕРП система

ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Приемно-прдавателния протокол е доказателство, че едно лице е предало или получило дадена стока или услуга. Много често поради възникване на спор за предаване на вещи, техният оглед и одобряване е необходимо да се намери начин за гарантиране на факта на предаване. Приемно-предавателният протокол е универсално правно средство, което се използва в подобни случаи и служи като доказателство за предаването. Трябва да се знае,  че подписването на подобен приемо-предавателен протокол не е задължително съгласно българското законодателство, но неговото наличие спомага за по-лекото разрешаване на евентуално възникнали спорове между страните.

Документ с който се документира фактическото приемо-предаване на стоки, материали или активи е Приемно-Предавателен Протокол.  Предаването на стоката много често се извършва в различен момент от момента на плащане и/или издаване на фактура. Няма точно определен реквизит, по който да бъде попълнен документа. Те не са  нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Вече можете да генерирате приемо – предавателен протокол направо от съответната оферта. Няма да има нужда да вписвате всички артикули на ново в отделен файл. Само с натискане на един бутон ще имате готова попълнена бланка. Важно условие за да се създаде документ за “П.П.Протокол“ е да има вече създадена Оферта. Избирайки “ П.П.Протокол“ се появява таблица, в която са отразени всички Ваши протоколи, направени до сега. От тук можете да направите бърза справка към коя оферта е протокола,  кой я е съставил , към кой клиент е направен. Има поле „Резерви“, което показва има ли допълнителни обяснителни забележки в протокола. Можете да редактирате протокола или да проверите какво съдържа като кликнете два пъти върху маркираният ред и ще видите подробности като: артикул, дати, съдържание на текста и др.

Видео упътвания за ЕРП системата

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *