Базов пакет

Безплатен месечен абонамент без ангажиращи договори.

За да регистрирате базовия пакет на програмата, моля попълнете своите данни във формата и изпратете запитване. Асистент на софтуера AVAMB ще се свърже с Вас за уточнение и ще получите безплатна консултация и онлайн презентация.

Полетата отбелязани със  *  са задължителни.

Цените са без включено ДДС

Какво включва базовия пакет?

1-Фирмени статистики за саморегулиране на бизнеса. Те помагат да се набляга на слабите места в една организация и водене на отчетност в бизнеса Ви.

2-Визуализиране на бизнеса с основното табло на софтуера. Етапна визуализация, която показва цялото движение във фирмата само на един екран.

3-Възможност да работите с 5 различни акаунта от неограничен брой компютри.

4-Генериране на професионални оферти. Възможност за индивидуално цветово съчетание с логото на формата Ви. Използване на текстови шаблони за обръщение към клиента и за приканване да се върне отново при Вас.

5-Генериране на правни документи : договори с клиенти,  договори с подизпълнители, уведомителни писма със собствена номерация и много други.

6-Генериране на счетоводни документи : база с фактури за покупки, продажни фактури, авансови фактури, кредитни известия, проформи и други подобни документи чрез индивидуално въвеждане.

7-Възможност за генериране на доставки и поръчки към доставчици.

8-Мобилна апликация. Създаване на работни или пътни листи за служители, които са в движение (извън фирмена база или офис). Автоматично изчисление на заплата и локализиране на служители.

9-Складова наличност и генериране на експедиционна бележка или складова разписка. Автоматично приспадане на продукти при извършена сделка. Цветова сигнализация при изчерпване на количества.

10-Разпределение на задачи на служители и индивидуално уведомление чрез имейл. Проследяване задачите за приключването им и статистики за пресрочване.