Бърза регистрация
Информация за софтуера

Софтуер от ново поколение с възможност за индивидуални промени според естеството на бизнеса. Софтуера е с интегрирана стратегия за проследяване на различни етапи от запитването на клиента до фактурирането. Софтуера притежава патентован модул ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, който визуализира на една страница цялото движение на всички поръчки от клиенти.

Модули на софтуера

* ЕТАПНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  Видео-1; Видео-2

* СЪОБЩЕНИЯ / ПЕРСОНАЛ

* ТАБЛО С ФИРМЕНИ ДАННИ

* ФИРМЕНИ БЛАНКИ

* МПС – ЗАСТРАХОВКИ

* МПС – ВИНЕТКИ

* МПС – ГОД. ПРЕГЛЕДИ

* МПС – СЕРВИЗИ

* ВИДОВЕ АКАУНТИ

* РАЗЛИЧНИ ПРАВА-ДОСТЪП

* ФИРМЕНИ ЗАДАЧИ

* СЛУЖЕБНИ СТАТИСТИКИ

* ПРОДУКТОВ ОТЧЕТ

* ПРИХОД / РАЗХОД

* ИЗПРАЩАНЕ НА ИМЕЙЛИ

* ИНД/УАЛНО ФАКТУРИРАНЕ

* ШАБЛОНИ С ТЕКСТОВЕ

* ПРОДУКТОВИ СТАТИСТИКИ

* ПРОДУКТОВА ОРИЕНТАЦИЯ

* ГАЛЕРИЯ СНИМКИ

* БАНКОВИ СМЕТКИ

* ПАРИЧНИ ДВИЖЕНИЯ

* ВИДОВЕ ДДС

* ДИРЕКТОРИИ ПОКУПКИ

* ИНДИВИДУАЛНИ СТАТУСИ

* КЛИЕНТИ-КОНТРАГЕНТИ

* ТАБЛО-АДРЕСИ-ОБЕКТИ

* БИБЛИОТЕКИ/СКЛАД

* БАЗА С ПРОДУКТИ

* ЦЕНОВИ КАТАЛОГ

* ФИРМЕНИ ОТСТЪПКИ

* ОФЕРТИ

* ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ

* ПРОФОРМИ

* АВАНСОВИ ФАКТУРИ

* ФАКТУРИ ПРОДАЖБИ

* КРЕДИТНИ ИЗВЕСТИ

* ОПАКОВЪЧНИ ЛИСТИ

* ПОРЪЧКИ-ДОСТАВЧИЦИ

* ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

* ПРИЕМО П. ПРОТОКОЛ

* ФАКТУРИ ПОКУПКИ

* СКЛАДОВИ РАЗПИСКИ

* ЕКСПЕДИЦ. БЕЛЕЖКИ

* CMR – ТОВАРИТЕЛНИЦА

* РАБОТНИ ЛИСТИ

* РЕГИСТРИ С ИНДИВИДУАЛНО СЪЗДАДЕНИ БЛАНКИ

* WEB – СЪОБЩЕНИЯ

* WEB – ПОРЪЧКИ

* WEB – ПЛАЩАНЕ

* WEB – ДОСТАВКИ

* WEB – ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Център за настройки