Актуални новини за развитието на софтуера.

Постоянното ъпдейтване на софтуера според новите технологии и изискванията на нашите потребители е приоритет. Индивидуалните промени и допълнителни опции увеличават функционалността и улесняват клиентите ни ежемесечно. Единствената система в България, която позволява да се работи успоредно с всички фирми – потребители на софтуера. В развитите страни това е практика от десетилетия. Все още голяма част от бизнесмените в нашата страна са недоверчиви към подобни системи, защото е непозната материята за споделяне на стратегия. Именно затова платформата AVAMB LOGICIEL е направена така, че Вие като потребители сами да прецените дали сте готови да споделяте стратегия за Вашия успешен бизнес. В тази система има възможност да се предлагат библиотеки с Ваши продукти и различна отстъпка към различните Ви контрагенти. От една страна времето, което сте инвестирали в създаване на библиотека се заплаща и от друга страна маркетинга с Ваши продукти се увеличава драстично. И отново изрично да повторим, че това се случва само когато Вие решите да споделите продуктите си или услугите с други фирми (потенциални клиенти). Често задаван въпрос е:  “Колко фирми споделят продуктите си с други фирми – клиенти на софтуера? “. С недоволство казваме, че процента е много малък все още, но се наблюдава тенденция на увеличаване. Българският бизнесмен предпочита да работи индивидуално и да не споделя с никой фирмени тайни за успеха на бизнеса му. Затова сме дали възможност да се работи и по двата варианта.

Как да допринесете за развитието на ЕРП системата.

Имаме много активни потребители, които дават идеи за нови платени опции. С подобни предложения те усъвършенстват начина си на работа и улесняват планирането на бизнеса си. Заплащането от тяхна страна е минимално, защото предоставяме новостите и на останалите потребители в софтуера. Казано по-точно, ако новата опция струва 1000 лева, то заплащането от инициатора е само 100 лева. Останалата част се поема от акционерите на платформата. Смело можем да твърдим, че подобни разработки не се предлагат от останалите ЕРП системи в България. Именно затова сме предприели стъпки за патентоване и да останем още дълго време на пазара, като иноватори. Съвместната работа с успели предприемачи и анализатори на бизнеса ни помага да сме винаги над всички с функционалностите на нашия софтуер.

Център за настройки